Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki

Aleksandra Koźlak

Abstract

A well-functioning service sector is a key to the overall economic performance of any country and to the welfare of its citizens, but the role of innovation in services has been underappreciated for a long time. In the common view the service sector is perceived as less innovative compared to the manufacturing sector and, therefore, characterized as being of a lower level of technological development. Indeed, the service sector accounts for much less technological innovation because for its organisational and marketing innovations are of greater importance for this sector. The aim of the paper is to discuss the character of innovation in services, to identify the determinants and difficulties of innovation in services as well as innovation in tourism. It is much more difficult to analyse innovation in tourism and the types of innovation applied. It has been shown that the level of innovation in tourism is underestimated.
Author Aleksandra Koźlak (FE / ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsInnovations in services based on the example of tourism
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No4
Pages97-108
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacje, innowacyjność, usługi, turystyka
Keywords in Englishinnovations, innovativeness, services, tourism
Abstract in PolishInnowacje są uważane za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Większość badań koncentruje się na ocenie innowacyjności sektorów produkujących dobra rzeczowe i innowacji w nich wdrażanych, natomiast warto zwrócić też uwagę na specyfikę innowacji wdrażanych w sektorach usługowych, które różnią się charakterem i zakresem wprowadzania. W artykule szczególna uwaga zostanie zwrócona na innowacje wdrażane w działalności turystycznej. Ze względu na to, iż produkt turystyczny jest kategorią bardzo zróżnicowaną i obejmuje różne rodzaje działalności, znacznie utrudniona jest analiza poziomu innowacyjności tej branży i rodzajów stosowanych w niej innowacji. Przedstawione zostaną rodzaje innowacji w turystyce i zostanie podjęta próba identyfikacji tych innowacji, które nie są brane pod uwagę przy ocenie innowacyjności tej branży.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/12/9.A.Kozlak_WG_4_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back