Kierunki rozwoju bancassurance w polskim sektorze bankowym

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

In the age of heavy banking competition in the financial services market, banks seek new, efficient possibilities of expansion which would go beyond traditional activity areas. Entrance in the insurance market is one of them. Banks and insurance companies consolidation within bancassurance concept gives a chance to enlarge their activity by complex protection of customer needs along with simultaneous cost cuts. The development of banks and insurance companies cooperation observed after Poland's accession to the European Union is determined by trends distinctive for Western European countries. The bancassurance share in life insurances distribution in Poland is alike of one in Belgium or Sweden. The success and development of bancassurance depends not only on cooperating partners' gains but mainly on benefits realized by their customers.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsDirections of bancassurance development in Polish banking sector
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol27
Pages169-180
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsektor bankowy, bankowość ubezpieczeniowa
Keywords in Englishbanking sector, bancassurance
Abstract in PolishW okresie bardzo dużej konkurencji bankowej na rynku usług finansowych banki poszukują nowych, skutecznych możliwości rozwoju, wykraczających poza tradycyjne obszary działalności. Jednym z nich jest wejście na rynek ubezpieczeniowy. Konsolidacja banków i towarzystw ubezpieczeniowych w ramach koncepcji bancassurance daje szanse zwiększenia ich działalności poprzez kompleksowe zabezpieczenie potrzeb konsumentów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności. Rozwój współpracy bankowo-ubezpieczeniowej obserwowany po akcesji Polski do Unii Europejskiej wyznaczają trendy charakterystyczne dla państw Europy Zachodniej. Udział bancassurance w ubezpieczeniach życiowych w Polsce kształtuje się na podobnym poziomie jak w Belgii lub Szwecji. U podstaw powodzenia i rozwoju instytucji bancassurance leżą nie tylko korzyści osiągane przez współpracujących partnerów, ale zwłaszcza przez ich klientów.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back