Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy

Aleksandra Koźlak

Abstract

The concept of joint use of resources or sharing them is not a new occurrence, but the development of mobile technologies and online communities caused that the exchange of resources took a completely different dimension. Its scale increases dynamically, covering more and more sectors of economy. Like the most of relatively new phenomena sharing economy still lacks solid definition and there are doubts which forms of sharing it should include. The article presents the concept of sharing economy, characterizes areas of implementation and discusses the factors that have significant impact on its development.
Author Aleksandra Koźlak (FE / ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsSharing economy - as a new socio-economic trend
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages171-182
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsharing economy, collaborative economy, collaborative consumtion, gospodarka współdzielenia, współdzielona konsumpcja
Keywords in Englishsharing economy, collaborative economy, collaborative consumtion
Abstract in PolishKoncepcja wspólnego wykorzystywania zasobów lub dzielenia się nimi nie jest zjawiskiem nowym, jednak rozwój technologii mobilnych i społeczności internetowych spowodował, że wymiana zasobów nabrała zupełnie innego wymiaru i dynamicznie zwiększa się jej skala, obejmując coraz to nowe sektory gospodarowania. Jak większość stosunkowo nowych zjawisk, tak i sharing economy jest różnie definiowane i nie jest ustalone, które formy dzielenia się nazwa ta powinna obejmować, a których nie. W artykule przedstawiono koncepcję sharing economy, scharakteryzowano obszary jej wdrożenia oraz omówiono czynniki wywierające istotny wpływ na jej rozwój. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie badań literaturowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39359&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?