Motywy religijne w kronikach szkół wiejskich w latach 1945-1958 (na przykładzie Kociewia i Żuław)

Aneta Lewińska

Abstract

The post-war chronicles from village schools in Kociewie and Żuławy over the period 1945–1958 are only slightly saturated with religious motifs which in the school chronicles are usually present in the entries related to schools’ cele - brations of holidays, Christmas in particular. The rest of school activity areas specified in the chronicles relate to religious dimension of life in the countryside at that time to a lesser extent. In the documents drawn up by school staff in the years 1945–1957 the secu - larization of post-war education is reflected. The linguistic analysis allows to observe that the then authorities were trying to fulfill the emptiness after the spiritual life had been weeded out with new symbols and rituals. We can also see that in the village schools a ‘new secular tradition’ was coming to life together with a new language established for that tradition.
Author Aneta Lewińska (FL / PPP)
Aneta Lewińska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsReligious motifs in village schools' chronicles in the years 1945-1958 (examples from Kociewie and Żuławy)
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No2
Pages87-106
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishPowojenne kroniki szkół wiejskich Kociewia i Żuław z lat 1945–1958 są w niewielkim stopniu nasycone motywami religijnymi. Występują one przede wszystkim we wpisach związanych ze szkolnymi obchodami świąt, a zwłaszcza Bożego Narodzenia. Pozostałe opisane w kronikach obszary szkolnej działalno - ści tylko w skromnym zakresie nawiązują do religijnego wymiaru życia ówcze - snej wsi. W dokumentach sporządzanych przez pracowników szkoły w latach 1945– 1957 odbija się laicyzacja powojennej edukacji. Analiza językowa pozwala za - obserwować, jak ówczesne władze starały się zapełnić pustkę po rugowanym życiu duchowym nowymi symbolami i rytuałami oraz jak w wiejskich szkołach rodziła się „nowa świecka tradycja” i tworzył się dla tej tradycji nowy język.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/981/800
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back