Wsparcie procesu readaptacji społecznej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej tym zjawiskiem na przykładzie programu "MOS-T w przyszłość", jako modelu edukacji alternatywnej

Justyna Siemionow

Abstract

n/a
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsSupport for the process of social reintegration of young socially maladjusted people or those threatened by this phenomenon on the example of the project "MOS-T into the future" as a model of alternative education
Journal seriesSzkice Humanistyczne, ISSN 1642-6363, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol13
No1
Pages131-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishniedostosowanie społeczne, readaptacja społeczna, resocjalizacja, kompetencje społeczne
Keywords in Englishsocial maladjustment, social adaptation, resocialization, social competence
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 5.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back