Propozycja delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych Pojezierza Kaszubskiego w świetle współczesnych źródeł i metod badawczych

Mariusz Kistowski

Abstract

The paper presents the author’s proposition of Cassubian Lakeland natural border and its division on physical-geographical microregions on the background of previous experiences. Two main groups of natural component features: relief (elevation a.s.l., slopes and topographic wetness index) and geological formations according to lithology of shallow subsurface geological sediments were adopted to regions delimitation. 78 litho- and hydrogenic (including valleys and glacial channels) regions were delimitated and described with application of chosen metrics concerning their shape and relief. The comparison of study results with former propositions of Cassubian Lakeland microregionalisation proved the necessity of two regions levels delimitation on the lowest levels of physical-geographical regionalization. The nanoregions - better correspond with study results - should be delimitated next to microregions.
Author Mariusz Kistowski (FOG / IG / DPGEM)
Mariusz Kistowski,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsThe proposal of physical-geographical microregions delimitation for Cassubian Lakeland in the light of contemporary study sources and methods
Journal seriesPrace i Studia Geograficzne, ISSN 0208-4589, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol63
No1
Pages 19-36
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishregionalizacja fizycznogeograficzna, mikroregiony fizycznogeograficzne, metryki krajobrazowe, wskaźnik wilgotności terenu, Pojezierze Kaszubskie, Polska
Keywords in Englishphysical-geographical regionalisation, physical-geographical microregions, landscape metrics, topographic wetness index, Cassubian Landscape, Poland
ASJC Classification1900 General Earth and Planetary Sciences; 3305 Geography, Planning and Development
Abstract in PolishArtykuł, na tle dotychczasowych licznych doświadczeń dotyczących delimitacji Pojezierza Kaszubskiego i jego podziału na mikroregiony fizycznogeograficzne, przedstawia autorską propozycję takiego podziału. W trakcie wydzielania regionów przyjęto kryteria związane z rzeźbą terenu (wysokość n.p.m., spadki terenu i wskaźnik wilgotności terenu) oraz podłożem geologicznym w aspekcie litologii powierzchniowych utworów geologicznych (rodzaje gleb). Wydzielono 78 regionów lito- i hydrogenicznych (w tym dolinnych i rynnowych), które zostały scharakteryzowane z zastosowaniem wybranych metryk dotyczących ich formy i rzeźby. Porównania rezultatów delimitacji z wcześniejszymi jej propozycjami, wskazuje, że na najniższych poziomach regionalizacji fizycznogeograficznej wydzielane powinny być co najmniej dwa poziomy regionów, oprócz mikro-, również nanoregiony, którym bardziej odpowiadają przedstawione w opracowaniu jednostki.
URL http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/04/02_Kistowski_M_26-03-2018.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.24
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back