Uciśnieni, historia i społeczna zmiana. Historiozofia w filozofii wychowania P. Freirego: pojęcie historii jako możliwości

Piotr Stańczyk

Abstract

This article’s main purpose is to reconstruct Paulo Freire's notion of “history as a possibility” as a integral part of his philosophy of education. Pedagogy of emancipation – in its pragmatic interpretation – deals with the question of theory’s usefulnes for social change. Freire criticized conceptions of history as inevitable, but nowadays his followers highlight that history is “domesticated” by the conception of “the end of history.” The article presents examples of social change in São Tomé during Friere’s action for basic literacy, and the main question is what possibilities are content of adult notebook of basic literacy A Luta Continua. The question of possibility backs in the end but has for its subject t he possibilities of education in conditions of post-political populism.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsThe oppressed, history and social change. Philosophy of history in P. Freire‘s philosophy of education: category of history as possibility Tytuł
Journal seriesForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol30
No1 (59)
Pages53-72
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishhistoria jako możliwość, pedagogika emancypacyjna, Paulo Freire, historiozofia, ideologia, pedagogika krytyczna
Keywords in Englishhistory as possibility, emancipatory education, Paulo Freire, philosophy of history, ideology, critical pedagogy
Abstract in PolishGłównym zadaniem tego artykułu jest rekonstrukcja pojęcia „historii jako możliwości”, jako integralnej części Freirowskiej filozofii edukacji. Pedagogia emancypacyjna – w swym pragmatycznym odczytaniu – zmaga się z użytecznością teorii dla zmiany społecznej. Paulo Freire poddawał krytyce pojęcie historii jako czegoś nieuniknionego, ale obecnie freiryści podkreślają, że historia jest „oswojona” za sprawą pojęcia „końca historii”.W dalszej części przedstawiony jest przykład zmiany społecznej, która dokonuje się podczas podstawowej alfabetyzacji na São Tomé, a podstawowe pytanie dotyczy możliwości oferowanych przez podręcznik do alfabetyzacji A Luta Continua. Pytanie wraca, ale ma już za swój przedmiot możliwości oferowane przez system edukacyjny w warunkach post-politycznego populizmu.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/618/387
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-10-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back