Metoda dialogów wizualno-werbalnych w terapii z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku wczesnoszkolnym. Analiza indywidualnych przypadków

Małgorzata Karczmarzyk

Abstract

In this article, I would like to show, based on the analysis of three individual cases, the communication, semiotic and therapeutic potential of the method of visual-verbal dialogues. Dealing with child's drawing (M. Karczmarzyk 2011a, 2014b), meanings of children and adults about the iconography of Polish and European painting (M. Karczmarzyk, A. Wasilewska 2015), or the idea of emancipation of child's drawing (M. Karczmarzyk 2012), emancipation in art (M. Karczmarzyk 2015) I continue my considerations, opening myself to seeking a broader context (Karczmarzyk, 2018) regarding special pedagogy and therapy. The method used in this study is s case studies, and in addition to the interview technique, I also use a semiotic analysis of the drawings created during the study (Rose, 2010), as well as a description of the art therapy session that uses the method of visual-verbal dialogues.
Author Małgorzata Karczmarzyk (FSS / IE / LME)
Małgorzata Karczmarzyk,,
- Laboratory of Media Education
Other language title versionsThe method of visual-verbal dialogues in the therapy with a disabled child in early education. Case studies
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, e-ISSN 2544-0519, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No36
Pages91-102
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmetoda dialogów wizualno-werbalnego, dziecko z niepełnosprawnością, dialog, emancypacja rysunku dziecka
Keywords in Englishmethod of visual-verbal dialogues, disabled child, dialogue, emancipation of a child's drawing
Abstract in PolishW niniejszym artykule chcę pokazać, na podstawie analizy indywidualnych przypadków a także semiotycznej analizy wytworu, potencjał: komunikacyjny, semiotyczny i terapeutyczny, stworzonej przeze mnie, metody wizualno-werbalnej, która wpisuje się w znany już od dawna kierunek arteterapeutyczny. Zajmując się rysunkiem dziecka (M. Karczmarzyk 2011a, 2014b), znaczeniami dzieci i dorosłych na temat ikonografii malarstwa polskiego oraz europejskiego (M. Karczmarzyk, A. Wasilewska 2015), czy też ideą emancypacyjną rysunku dziecka (M. Karczmarzyk 2012), emancypacją w sztuce (M. Karczmarzyk 2015) kontynuuję swoje rozważania, otwierając się na poszukiwanie szerszego kontekstu (Karczmarzyk, 2018), dotyczącego pedagogiki specjalnej i terapii. Metodą wykorzystaną w badaniu jest analiza indywidualnych przypadków, zaś oprócz techniki wywiadu, stosuję również analizę semiotyczną powstałego w trakcie badania, wytworu plastycznego (Rose, 2010) oraz opis sesji arteterapeutycznej, która przebiega z wykorzystaniem metody dialogów wizualno-werbalnych.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?