Między pojedynczością a wspólnotowością - Johna Locke'a i Charlesa Taylora spojrzenia na "sprawę człowieka"

Zbyszek Dymarski

Abstract

The author of this paper claims that the problem of identity appeared in modern history. In the earlier times, there was a general agreement about hierarchical vision of cosmic order. Thus the external, ideal order was a model for the internal order. Charles Taylor believes that it was René Descartes and John Locke who largely contributed to the creation of a new model of man. The latter was convinced that the world does not carry any ethical or religious messages. He claimed that the human being is able and obliged to create himself independently and unconditionally. Charles Taylor, a contemporary philosopher, considers Locke’s concept as too idealistic. In his opinion, man is always immersed in culture and is able to build his identity only in relation to its values and patterns.
Author Zbyszek Dymarski (FL/ICS)
Zbyszek Dymarski,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsBetween singularity and community : John Locke's and Charles Taylor's concepts towards the case of man
Journal seriesTekstoteka Filozoficzna, ISSN 2299-8152, (B 2 pkt)
Issue year2017
No6
Pages6-13
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishtożsamość, tożsamość osobowa, sobość, jestestwo, sprawa człowieka, ramy pojęciowe, świadomość
Keywords in Englishidentity, personal identity, self, being, case of man, notion framework, consciousness
Abstract in PolishAutor artykułu uważa, że pytanie o tożsamość pojawiło się wraz z czasami nowożytnymi. We wcześniejszych epokach, w których panowała powszechna zgoda co do obowiązywania hierarchicznej wizji świata, ludzkie myślenie o sobie odnoszone było do tego zewnętrznego, idealnego ładu. To on był wzorem porządku, jaki miał panować w ludzkim wnętrzu. René Descartes i John Locke w największym stopniu, zdaniem autora, przyczynili się do powstania nowej wizji człowieka. Angielski filozof był przekonany, że świat nie niesie ze sobą ani żadnych przekazów etycznych, ani religijnych. Uważał, że człowiek musi i potrafi w sposób samodzielny i niczym nie uwarunkowany budować siebie. Z kolei współczesny myśliciel Charles Taylor uważa koncepcję Brytyjczyka za zbyt idealistyczną. Jego zdaniem człowiek zawsze żyje w kulturze. I tylko w odniesieniu do niesionych przez nią wartości i schematów potrafi budować swoją tożsamość.
URL http://tekstotekafilozoficzna.pl/wp-content/tf-numery/06-2017/Tekstoteka-Filozoficzna-nr-06-2017-Zbyszek-Dymarski-Mi%C4%99dzy-pojedynczo%C5%9Bci%C4%85-a-wsp%C3%B3lnotowo%C5%9Bci%C4%85...pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)2
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 2.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?