Changes in professional relationships between doctors and nurses in the face of the challenges of modern medicine in Poland

Małgorzata Filanowicz , Magdalena Lemska , Anna Strzałkowska , Janusz Erenc , Piotr Pankiewicz

Abstract

Fighting for the life and health of the sick is a real essence of ethics and a common denominator for the medical and nursing professions. The particular importance of this relation is determined by the fact that it co- determines the effectiveness of restoring the patient to health. The purpose of this study is to describe the relationships between two main groups of health care workers, i.e. doctors and nurses, in Poland. The data collection method was that of Focus Group Interview (FGI). The interview was carried out according to a previously prepared outline, i.e. a separate interview for each focus group (one for the doctors and one for the nurses). The purpose of the study was, among other things, an attempt to answer questions about the expectations of the groups surveyed and the possible solutions in building a doctor-nurse relationships. Diagnosing and determining the core and causes of antagonism are intended to describe and remodel professional relationships in order to form professional therapeutic teams which will be based on real partnerships and which are responsible for the health and well-being of patients and meet the expectations of modern medicine. In practice, they should make the system more efficient and improve the quality of service in medical institutions.
Author Małgorzata Filanowicz
Małgorzata Filanowicz,,
-
, Magdalena Lemska
Magdalena Lemska,,
-
, Anna Strzałkowska (FSS / IPSJ / DAS)
Anna Strzałkowska,,
- Division of Applied Sociology
, Janusz Erenc (FSS / IPSJ / DSPIE)
Janusz Erenc,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
, Piotr Pankiewicz
Piotr Pankiewicz,,
-
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol10
No4
Pages299-308
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlekarz, pielęgniarka, relacje, FGI
Keywords in Englishdoctor, nurse, relationships, FGI, professional identity, barriers to cooperation, conflict
Abstract in PolishWalka o życie i zdrowie chorych to prawdziwy sens wykonywania zawodów etycznych i podstawowy punkt wspólny w zawodzie lekarskim i pielęgniarskim. Szczególną ważność tej relacji wyznacza fakt, iż współokreśla ona skuteczność przywracania pacjenta do zdrowia. Celem przygotowywanego badania jest opisanie stosunków pomiędzy dwiema głównymi grupami pracowników ochrony zdrowia: lekarzami i pielęgniarkami w Polsce. Metoda zbierania danych miała charakter badań fokusowych (FGI) prowadzonych według przygotowanego scenariusza, po jednym wywiadzie zogniskowanym w obu grupach badanych (lekarze, pielęgniarki). Celem badań fokusowych było m.in. próba odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań badanych grup zawodowych oraz możliwych rozwiązań w budowaniu relacji lekarz-pielęgniarka. Zdiagnozowanie i określenie płaszczyzn i przyczyn antagonizmów ma na celu opisanie i przemodelowanie relacji zawodowych na rzecz profesjonalnych zespołów terapeutycznych działających na zasadzie partnerstwa, które są odpowiedzialne za zdrowie i życie pacjentów i spełniają oczekiwania współczesnej medycyny, a w praktyce usprawniają działalność i podnoszą jakość usług w instytucjach medycznych.
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_37_tekst.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?