Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminie jako prawny instrument ochrony klimatu

Janina Ciechanowicz-McLean

Abstract

n/a
Author Janina Ciechanowicz-McLean KPGPiOŚ
Janina Ciechanowicz-McLean,,
- Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Other language title versionsLaw emissions plans as an legal instrument of climate law protection
Pages69-79
Publication size in sheets0.5
Book Strzelecki Józef, Giżyńska Monika (eds.): Przemiany cywilizacyjne, a funkcjonowanie administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, 2017, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - W N Novum, ISBN 978-83-65451-25-5
Keywords in Englishclimate change, state and local action, Poland and European Union law and policy climate change, vision for effective climate change law
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back