The quality of business legal environment and its relation with business freedom

Paulina Nogal-Meger

Abstract

Background. The legal environment, understood as a set of factors, affects enterprises in a given country and plays a large role in the business environment. Research aims. The main objective of the conducted research is to verify the hypothesis about the significance of legal environment in relation to the freedom of business conducted and the GDP achieved in a given country. Methodology. The research objective achievement was based on the analysis of the Rule of Law Index, Economic Freedom Index and Business Freedom (being the EFI subfactor) as well as GDP values for 97 countries that were included in the Rule of Law and Economic Freedom classification in 2016. The comparative method and factor analysis were conducted. Key findings. The higher level of the rule of law is related to higher economic development and provides wider freedom in business for entrepreneurs. In the studied cases, the leading countries’ group which includes Singapore, Australia, New Zealand, Denmark, and Norway, achieved the highest levels of both indexes’ values – Rule of Law Business Freedom in comparison to other countries in analysed population.
Author Paulina Nogal-Meger (FM / DBE / BEU)
Paulina Nogal-Meger,,
- Business Economics Unit
Other language title versionsJakość otoczenia prawnego i jego powiązania z wolnością w biznesie
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, [2449-8920], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol17
No2
Pages111-136
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishotoczenie biznesowe, otoczenie prawne, praworządność, wolność gospodarcza
Keywords in Englishbusiness environment, legal environment, rule of law, economic freedom
Abstract in PolishTło badań. Otoczenie prawne, rozumiane jako zespół czynników oddziałujących na przedsiębiorstwa w danym kraju, odgrywa dużą rolę w otoczeniu przedsiębiorstw. Cel badań. Głównym celem prowadzonych badań jest weryfikacja hipotezy o istotności otoczenia prawnego w odniesieniu do wolności prowadzania działalności gospodarczej w danym kraju oraz osiąganego tam PKB. Metodologia. Cel badań zrealizowano dzięki wykorzystaniu wartości Rule of Law Index, Economic Freedom Index oraz Business Freedom (stanowiącego subczynnik EFI), a także wartości PKB dla 97 krajów, które w roku 2016 zostały ujęte w klasyfikacji Rule of Law oraz Economic Freedom. Zastosowano metodę porównawczą oraz analizę czynnikową. Kluczowe wnioski. Wyższy poziom praworządności związany jest z wyższym rozwojem gospodarczym i zapewnia większą swobodę biznesową. W badanych przypadkach w grupie krajów wiodących znalazły się: Singapur, Australia, Nowa Zelandia, Dania i Norwegia. Indeksy Rule of Law oraz Business Freedom znajdowały się w tych przypadkach na najwyższych poziomach w odniesieniu do badanej populacji.
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.18.021.8545
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/12083/
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?