Co mówi kostium? Idea, etyka, moda - wybrane wizerunki Hamleta w polskim teatrze najnowszym

Barbara Świąder-Puchowska

Abstract

The analysis presents a few selected important Polish theatre interpretations of Hamlet by William Shakespeare, realized during last twenty years by Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Radosław Rychcik and Krzysztof Garbaczewski. The main issue is to show how director’s interpretation and ideas are manifested in the costumes and creation of Hamlet’s character in each performance. And the other way around – how visual part of presenting each Hamlet expresses main trends in interpreting classics in Polish contemporary theatre in general.
Autor Barbara Świąder-Puchowska (WF / IBK)
Barbara Świąder-Puchowska
- Instytut Badań nad Kulturą
Inne wersje tytułuWhat the costume says? Idea, ethics, fashion - chosen Hamlet‘s images in Polish Contemporary Theatre
Tytuł czasopisma/seriiMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (0 pkt)
Rok wydania2018
Nr1 (4)
Paginacja35-44
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimHamlet, Szekspir, polski teatr najnowszy, kostium
Słowa kluczowe w języku angielskimHamlet, Shakespeare, Polish Contemporary Theatre, costume
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono analizę kilku wybranych, istotnych realizacji Hamleta Williama Szekspira, powstałych na polskich scenach w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w interpretacji następujących twórców: Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Radosław Rychcik i Krzysztof Garbaczewski. Celem autorki jest ukazanie, jak interpretacja reżyserów i ich koncepcje, dotyczące postaci oraz całego dramatu (także te etyczne), znajdują swoje odzwierciedlenie w kostiumie głównego bohatera, będącym istotnym elementem komunikatu scenicznego, i odwrotnie – jak strona wizualna postaci Hamleta „odbija” główne trendy w interpretowaniu klasyki w polskim teatrze współczesnym.
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/12159/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?