Co mówi kostium? Idea, etyka, moda - wybrane wizerunki Hamleta w polskim teatrze najnowszym

Barbara Świąder-Puchowska

Abstract

The analysis presents a few selected important Polish theatre interpretations of Hamlet by William Shakespeare, realized during last twenty years by Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Radosław Rychcik and Krzysztof Garbaczewski. The main issue is to show how director’s interpretation and ideas are manifested in the costumes and creation of Hamlet’s character in each performance. And the other way around – how visual part of presenting each Hamlet expresses main trends in interpreting classics in Polish contemporary theatre in general.
Author Barbara Świąder-Puchowska (FL / ICS)
Barbara Świąder-Puchowska,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsWhat the costume says? Idea, ethics, fashion - chosen Hamlet‘s images in Polish Contemporary Theatre
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (0 pkt)
Issue year2018
No1 (4)
Pages35-44
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishHamlet, Szekspir, polski teatr najnowszy, kostium
Keywords in EnglishHamlet, Shakespeare, Polish Contemporary Theatre, costume
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę kilku wybranych, istotnych realizacji Hamleta Williama Szekspira, powstałych na polskich scenach w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w interpretacji następujących twórców: Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Radosław Rychcik i Krzysztof Garbaczewski. Celem autorki jest ukazanie, jak interpretacja reżyserów i ich koncepcje, dotyczące postaci oraz całego dramatu (także te etyczne), znajdują swoje odzwierciedlenie w kostiumie głównego bohatera, będącym istotnym elementem komunikatu scenicznego, i odwrotnie – jak strona wizualna postaci Hamleta „odbija” główne trendy w interpretowaniu klasyki w polskim teatrze współczesnym.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.18.003.9282
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/12159/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?