Postawy młodzieży w stosunku do osób starszych w kontekście dezaktywizacji pracowników 50+

Jacek Grodzicki

Abstract

W związku ze zmianami demograficznymi polskiego społeczeństwa coraz większą rolę przypisuje się starszym pracownikom. Są oni nie tylko czynnymi uczestnikami procesu dyfuzji wiedzy w organizacjach, lecz również stają się niezbędni w sytuacji zmniejszania się roczników zasilających rynek pracy. Jednakże negatywne stereotypy funkcjonujące w przestrzeni społecznej znacząco ograniczają wydłużenie aktywności pracowniczej tej grupy osób. Artykuł ma na celu przedstawienie postaw młodzieży ponadpodstawowej w stosunku do osób starszych i wykazanie, że negatywna generalizacja pojawia się dopiero na etapie współpracy tych grup w przedsiębiorstwach.
Author Jacek Grodzicki (FE/IMTST)
Jacek Grodzicki,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsAttitudes of youngsters towards older people in the context of vocational deactivation (50+)
Journal seriesStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14
Pages213-220
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishzmiany demograficzne, stereotypy dotyczące starszych pracowników, postawy młodzieży
Keywords in Englishdemographic changes, age stereotypes, attitudes towards older workers
DOIDOI:10.26881/sim.2017.4.13
URL http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2018/01/grodzicki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?