Winnica eremity Saby. Uwagi na temat Vita Hilarionis (17, 26-27) autorstwa Hieronima ze Strydonu

Ireneusz Milewski

Abstract

The remarks in the text refer to a short passus in the Vita Hilarionis, in which Jerome describes visits of his protagonist to two clusters of Palestinian eremites who owned vineyards. Jerome juxtaposes two extreme instances: a mean monk (whose name he intentionally omits) and a generous monk called Saba, occasionally providing information on the forecasted harvest of grapes. However, the numbers he quotes (both in terms of the number of monks participating in the described event and of the numbers stipulating the estimated and actual size of the harvest) do reduce the cognitive value of the account. Jerome used topical values to define them.
Author Ireneusz Milewski (FH / IH)
Ireneusz Milewski,,
- Institute of History
Other language title versionsThe Vineyard of Saba the Eremite. Some remarks on Vita Hilarionis (17, 26-27), by Jerome
Journal seriesStudia Gdańskie, ISSN 0137-4338, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol42
Pages79-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishHieronim ze Strydonu, późna starożytność, monastycyzm wczesnobizantyński, gospodarka wczesnobizantyńska, hagiografia wczesnobizantyńska
Keywords in EnglishJerome of Stridon, late antiquity, early Byzantine monasticism, early Byzantine economy, early Byzantine hagiography
Abstract in PolishTekst dotyczy krótkiego passusu w Vita Hilarionis, w którym Hieronim opisuje wizytę bohatera swego dzieła w skupiskach palestyńskich eremitów. Hieronim zestawia dwa skrajne przypadki: mnicha skąpego (którego imię celowo przemilcza) oraz mnicha szczodrego o imieniu Saba, który ugościł przybyszy częstując ich winogronami, owocem pracy całego skupiska mnichów. Hieronim podaje przy tej okazji informacje o możliwym do uzyskania zbiorze winogron. Jednakże dane te, zarówno liczba mnichów uczestniczących w opisywanym zdarzeniu jak też liczby określające szacowaną i rzeczywistą wielkość zbioru, deprecjonują wartość poznawczą przekazu. Hieronim dla ich określenia zastosował wartości topiczne.
DOIDOI:10.26142/stgd-2018-004
URL http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2019/02/42-79-86.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back