Bezpieczeństwo socjalne imigrantów w Polsce na przykładzie miasta Gdańska

Joanna Rosłon-Żmuda

Abstract

According to Polish law, immigrants seeking international protection in Poland are eligible to receive social help either at immigrants centers or outside, in the forms of social security benefits for covering costs of staying in the Republic of Poland. The amount of social security benefit in Poland is relatively low, therefore many immigrants seek a better place for themselves in wealthier European countries. Proposed by Gdańsk authorities modal solutions concerning social help for immigrants are based on integration and assimilation processes which are worth noting. Model of Immigrants Integration with the verbal and financial support offered by governmental administration have a good chance of bringing multiple benefits both for the Polish community as well as the Polish industry.
Author Joanna Rosłon-Żmuda (FSS / IPS / DIRSS)
Joanna Rosłon-Żmuda,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsSocial security of immigrants in Poland on the example of Gdańsk model
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages165-183
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishimigranci, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo socjalne, Gdańsk
Keywords in Englishimmigrants, security, social security, Gdańsk
Abstract in PolishZgodnie z polskim prawem cudzoziemcy szukający w Polsce ochrony międzynarodowej objęci są pomocą socjalną. Pomoc socjalna obejmuje pomoc udzielaną w ośrodku lub pomoc udzielaną poza ośrodkiem, polegającą na wypłacie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość pomocy społecznej w Polsce jest stosunkowo niska ,dlatego też wielu cudzoziemców szuka lepszego miejsca dla siebie w bogatszych krajach Europy. Modelowe rozwiązania dotyczące pomocy imigrantom w integracji i asymilacji jakie zaproponował Gdańsk, są jak najbardziej godne zainteresowania. Model Integracji Imigrantów przy poparciu werbalnym i wsparciu finansowym przez administrację rządową ma szanse przynieść wielorakie korzyści zarówno dla polskiego społeczeństwa , jak również dla polskiej gospodarki.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7606
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/2887/2322
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Roslon_Zmuda_Joanna_Bezpieczenstwo_socjalne_imigrantow_2018.pdf 549.94 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?