"Przegląd Polityczny" w latach 1989-2000. Cz. 1. Problemy organizacyjno-wydawnicze

Konrad Knoch

Abstract

The article presents organizational problems of the ‘Political Review’ in the years 1989–2000, which were connected with the political transformation and the evolution of the journal, which for the fall of communism was Gdańsk underground liberal almanac. The text describes how the ‘Review’ resumed and characterized the graphic design as well as the structure of the magazine. It also discussed the financial problems of the periodical, the rules of operation of the editorial team, and problems related to printing and distribution of the title in that period. An important element which the text was based on was an interview with Wojciech Duda, who has been associated with the magazine from the very beginning since 1983 and remains its editor-in-chief.
Autor Konrad Knoch (WNS / IFSiD / ZTHiJM)
Konrad Knoch
- Zakład Teorii, Historii i Języka Mediów
Inne wersje tytułu'Political Review' in 1989-2000. Part 1. Organizational and publishing problems
Tytuł czasopisma/seriiMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (0 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (3)
Paginacja57-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimhistoria prasy polskiej, historia prasy gdańskiej, historia polskiego liberalizmu, liberalizm, „Przegląd Polityczny”
Słowa kluczowe w języku angielskimhistory of Polish press, history of Gdańsk press, history of Polish liberalism, liberalism, ‘Political Review’
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono problemy organizacyjne „Przeglądu Politycznego” w latach 1989–2000, które wiązały się z transformacją ustrojową i ewolucją pisma, będącego do upadku komunizmu gdańskim podziemnym almanachem o profilu liberalnym. Opisano, jak doszło do wznowienia „Przeglądu Politycznego”, scharakteryzowano szatę graficzną i strukturę pisma, ponadto omówiono problemy finansowe periodyku, zasady funkcjonowania zespołu redakcyjnego oraz trudności z drukiem i kolportażem tytułu w analizowanym okresie. Kanwą tekstu stała się relacja złożona autorowi tej publikacji przez Wojciecha Dudę, który jest związany z pismem od samego początku, tj. 1983 roku, i pozostaje do dziś jego redaktorem naczelnym.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.17.018.8310
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/11185/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?