"Przegląd Polityczny" w latach 1989-2000. Cz. 1. Problemy organizacyjno-wydawnicze

Konrad Knoch

Abstract

The article presents organizational problems of the ‘Political Review’ in the years 1989–2000, which were connected with the political transformation and the evolution of the journal, which for the fall of communism was Gdańsk underground liberal almanac. The text describes how the ‘Review’ resumed and characterized the graphic design as well as the structure of the magazine. It also discussed the financial problems of the periodical, the rules of operation of the editorial team, and problems related to printing and distribution of the title in that period. An important element which the text was based on was an interview with Wojciech Duda, who has been associated with the magazine from the very beginning since 1983 and remains its editor-in-chief.
Author Konrad Knoch (FSS/IPSJ/DMTHL)
Konrad Knoch,,
- Division of Media Theory, History and Language
Other language title versions'Political Review' in 1989-2000. Part 1. Organizational and publishing problems
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (0 pkt)
Issue year2017
No2 (3)
Pages57-70
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishhistoria prasy polskiej, historia prasy gdańskiej, historia polskiego liberalizmu, liberalizm, „Przegląd Polityczny”
Keywords in Englishhistory of Polish press, history of Gdańsk press, history of Polish liberalism, liberalism, ‘Political Review’
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problemy organizacyjne „Przeglądu Politycznego” w latach 1989–2000, które wiązały się z transformacją ustrojową i ewolucją pisma, będącego do upadku komunizmu gdańskim podziemnym almanachem o profilu liberalnym. Opisano, jak doszło do wznowienia „Przeglądu Politycznego”, scharakteryzowano szatę graficzną i strukturę pisma, ponadto omówiono problemy finansowe periodyku, zasady funkcjonowania zespołu redakcyjnego oraz trudności z drukiem i kolportażem tytułu w analizowanym okresie. Kanwą tekstu stała się relacja złożona autorowi tej publikacji przez Wojciecha Dudę, który jest związany z pismem od samego początku, tj. 1983 roku, i pozostaje do dziś jego redaktorem naczelnym.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.17.018.8310
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/11185/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?