Development of competition on the airport market in Poland

Dariusz Tłoczyński

Abstract

In the air transport market is intra- and external competition. In the aerospace sector there is competition between carriers, airports and other companies. Airports, although they serve the regional area, are striving to increase the catechment area. This is due to the development of transport infrastructure. The main aim of the article is to present competitive processes at airports in Poland. Examples of airports in Katowice, Kraków, Poznań and Wrocław analyzed the competitive processes. These airports have been selected as some parts of the catchment area coincide. The author did marketing research at Polish airports. Based on the original data, the functioning of the air transport links system was evaluated. On the basis of secondary data, the author analyzes the conditions of operation of airports. The purpose of the article has been proved, the conclusions are outlined in the last part.
Author Dariusz Tłoczyński (FE / DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsRozwój procesów konkurencyjnych na rynku portów lotniczych w Polsce
Journal seriesEkonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2017
No3 (128)
Pages81-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencja, port lotniczy, obszar oddziaływania, dowóz, region
Keywords in Englishcompetition, airport, catchment area, supply, region
Abstract in PolishNa rynku usług transportu lotniczego dochodzi do konkurencji międzygałęziowej oraz wewnątrz gałęzi. Nie tylko przewoźnicy konkurują o pasażera, ale do konkurencji dochodzi również pomiędzy portami lotniczymi. Porty lotnicze, mimo, iż obsługują regionalny obszar, wskutek rozwoju infrastruktury transportowej, powiększają tzw. catechment area. Na przykładzie portów w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu przedstawiono analizę procesów konkurencyjnych. Wybrano te porty, gdyż pewne części obszarów oddziaływania pokrywają się. Na podstawie danych pierwotnych, uzyskanych w trakcie przeprowadzonych badań marketingowych, dokonano oceny funkcjonowania systemu dowozowo-odwozowego do portów lotniczych. Natomiast w oparciu o dane wtórne dokonano analizy uwarunkowań funkcjonowania badanych portów lotniczych. Założony cel pracy został zrealizowany, wnioski zostały przedstawione w ostatniej części artykułu.
DOIDOI:10.18276/epu.2017.128-06
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/8779/36355.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back