Racjonalizacja przydziału ładunków w przewozach wahadłowych LH (line haul) przedsiębiorstwa kurierskiego

Adam Mytlewski , Michał Suchanek

Abstract

Parcel companies base their economic activity mostly on the line haul transfers. At the same time, due to the fact that they want to minimize the costs of their activity they have to control the crucial parameter, that is the unitary cost of parcel transport. From the optimization point of view, in the current market conditions of the LH processes it leads to a number of decision problems, both in the strategic and in the operational tier. In practice, due to various restrictions, it is possible only to introduce some of the optimization solutions, which, in the systematic approach, allows the enterprises to rationalize their activity.
Author Adam Mytlewski (FE / DEMTC)
Adam Mytlewski,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
, Michał Suchanek (FE / DEMTC)
Michał Suchanek,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
Other language title versionsRationalization of the parcel assignment in the line haul transfers of courier enterprises
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No332
Pages46-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzewozy line haul, przydział ładunków, przedsiębiorstwo kurierskie
Keywords in Englishline haul transfers, parcel assignment, parcel companies
Abstract in PolishKluczową częścią systemu logistycznego przedsiębiorstw kurierskich są przewozy liniowe (LH) o charakterze wahadłowym. Jednocześnie postulat minimalizacji kosztów działalności wymusza na przedsiębiorstwach sterowanie kluczowym dla nich parametrem, jakim jest koszt jednostkowy przewozu paczki głównie poprzez sterowanie pracą przewozową. Z perspektywy optymalizacji w bieżących warunkach rynkowych działalności procesów LH, inicjuje to szereg problemów decyzyjnych, zarówno w warstwie strategicznej, jak i operacyjnej. W praktyce, ze względu na czynniki ograniczające, możliwe jest wdrożenie tylko części rozwiązań optymalizacyjnych, co w ujęciu systemowym umożliwić może racjonalizację działalności przedsiębiorstwa.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_332/05.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?