Znaczenie nietradycyjnych kanałów w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polsce w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Tomasz Czuba , Adam Borodo , Andrzej Jaworski

Abstract

In the global market, the competition advantage of a company mainly means identifying the major benefits for a purchaser which will simultaneously pose the fundament for distinguishing the company’s offer in the background of competitive offers. Presently, the efficiency of achieving certain goals by the company is determined by the involvement, method, and recognition of the customer’s needs and then adjusting products and services to meet those demands in a more effective way than the competition’s possibilities. The purpose of the paper is to analyze the chosen aspects of direct insurance sales in Poland with the goal to indicate the importance of non-traditional insurance distribution channels.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Tomasz Czuba (FE / IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
, Adam Borodo (FE / IMTST)
Adam Borodo,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Andrzej Jaworski
Andrzej Jaworski,,
-
Other language title versionsThe importance of non-traditional distribution channels in property insurance market in Poland
Journal seriesStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14
Pages260-273
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishubezpieczenia majątkowe, przedsiębiorstwa MSP, rynek ubezpieczeń majątkowych, rynkowe zachowania, dystrybucja, kanały dystrybucji
Keywords in Englishmarket behavior, distribution, insurance market, SME, property insurance
Abstract in PolishGlobalizacja rynków, wzrost oczekiwań konsumentów, rozszerzająca się konkurencja, to czynniki, które generują problem poprawy jakości obsługi klienta w strategii przedsiębiorstwa. Na rynku przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa polega w głównej mierze na zidentyfikowaniu kluczowych korzyści dla nabywcy, które jednocześnie będą podstawą do wyróżnienia oferty przedsiębiorstwa, na tle oferty konkurencji. Dystrybucja, obok strategii produktu, ceny i komunikacji marketingowej, służy osiągnięciu najwyższego poziomu jakości zaspokojenia potrzeb klientów. Sprostanie wymaganiom klienta oznacza dla przedsiębiorstwa podnoszenie jakości i efektywności działania, związanych z czasem i kosztami procesu, terminami i gwarancją oraz obsługą klienta. W opracowaniu zaprezentowano tradycyjne kanały dystrybucji oraz alternatywne wobec tradycyjnych, formy sprzedaży, które są tańszą i bardziej efektywną formą dotarcia do klientów oraz pozwalają towarzystwu ubezpieczeniowemu na zachowanie pełnej kontroli nad kanałem dystrybucji. Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów zmian w obrębie dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polsce, ukierunkowanych na rozpoznanie znaczenia nietradycyjnych kanałów dystrybucji. W artykule wykorzystano źródła pierwotne, pochodzące z badań bezpośrednich oraz dostępne dane i analizy statystyczne, dotyczące rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Badaniu poddano zmiany w zakresie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w ramach nietradycyjnych kanałów dystrybucji w latach 2012–1014. Analiza opiera się na ocenie procentowych zmian udziału sprzedaży ubezpieczeń. Słowa kluczowe: ubezpieczenia majątkowe, przedsiębiorstwa MSP, rynek ubezpieczeń majątkowych, rynkowe zachowania, dystrybucja, kanały dystrybucji.
DOIDOI:10.26881/sim.2017.4.17
URL http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2018/01/oniszczuk_czuba-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?