Znaczenie nietradycyjnych kanałów w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polsce w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Tomasz Czuba , Adam Borodo , Andrzej Jaworski

Abstract

In the global market, the competition advantage of a company mainly means identifying the major benefits for a purchaser which will simultaneously pose the fundament for distinguishing the company’s offer in the background of competitive offers. Presently, the efficiency of achieving certain goals by the company is determined by the involvement, method, and recognition of the customer’s needs and then adjusting products and services to meet those demands in a more effective way than the competition’s possibilities. The purpose of the paper is to analyze the chosen aspects of direct insurance sales in Poland with the goal to indicate the importance of non-traditional insurance distribution channels.
Autor Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (WE / ITiHM)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
- Instytut Transportu i Handlu Morskiego
, Tomasz Czuba (WE / IHZ)
Tomasz Czuba
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Adam Borodo (WE / ITiHM)
Adam Borodo
- Instytut Transportu i Handlu Morskiego
, Andrzej Jaworski
Andrzej Jaworski
-
Inne wersje tytułuThe importance of non-traditional distribution channels in property insurance market in Poland
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr14
Paginacja260-273
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimubezpieczenia majątkowe, przedsiębiorstwa MSP, rynek ubezpieczeń majątkowych, rynkowe zachowania, dystrybucja, kanały dystrybucji
Słowa kluczowe w języku angielskimmarket behavior, distribution, insurance market, SME, property insurance
Streszczenie w języku polskimGlobalizacja rynków, wzrost oczekiwań konsumentów, rozszerzająca się konkurencja, to czynniki, które generują problem poprawy jakości obsługi klienta w strategii przedsiębiorstwa. Na rynku przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa polega w głównej mierze na zidentyfikowaniu kluczowych korzyści dla nabywcy, które jednocześnie będą podstawą do wyróżnienia oferty przedsiębiorstwa, na tle oferty konkurencji. Dystrybucja, obok strategii produktu, ceny i komunikacji marketingowej, służy osiągnięciu najwyższego poziomu jakości zaspokojenia potrzeb klientów. Sprostanie wymaganiom klienta oznacza dla przedsiębiorstwa podnoszenie jakości i efektywności działania, związanych z czasem i kosztami procesu, terminami i gwarancją oraz obsługą klienta. W opracowaniu zaprezentowano tradycyjne kanały dystrybucji oraz alternatywne wobec tradycyjnych, formy sprzedaży, które są tańszą i bardziej efektywną formą dotarcia do klientów oraz pozwalają towarzystwu ubezpieczeniowemu na zachowanie pełnej kontroli nad kanałem dystrybucji. Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów zmian w obrębie dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polsce, ukierunkowanych na rozpoznanie znaczenia nietradycyjnych kanałów dystrybucji. W artykule wykorzystano źródła pierwotne, pochodzące z badań bezpośrednich oraz dostępne dane i analizy statystyczne, dotyczące rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Badaniu poddano zmiany w zakresie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w ramach nietradycyjnych kanałów dystrybucji w latach 2012–1014. Analiza opiera się na ocenie procentowych zmian udziału sprzedaży ubezpieczeń. Słowa kluczowe: ubezpieczenia majątkowe, przedsiębiorstwa MSP, rynek ubezpieczeń majątkowych, rynkowe zachowania, dystrybucja, kanały dystrybucji.
DOIDOI:10.26881/sim.2017.4.17
URL http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2018/01/oniszczuk_czuba-1.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?