Wizja postaci hetmana Iwana Mazepy w dorobku Franciszka Rawity-Gawrońskiego

Eugeniusz Koko

Abstract

The history of the Cossacks has been extensively discussed in the Franciszek Rawita-Gawroński’s works.. He also referred to the hetman Ivan Mazepa. Moreover, a certain evolution in the way Gawroński perceived the hetman could be observed. On one hand, in the novel from 1887 entitled Pan hetman Mazepathe Polish author presented himself as a supporter of the Polish-Ukrainian agreement aimed at building a future relationship between Poland and Ukraine. On the other hand, in his later publications Gawroński seemed more critical towards the hetman, which was probably connected with his negative assessment of the independence goals of the Ukrainian national movement.Generally speaking, Mazepa was presented in Gawroński’s writings as a man who grew up in Polish culture, which manifested itself in his behaviour in the sphere of politics, namely in his striving to maintain relations with Poland under the terms of the Treaty of Hadiach.
Author Eugeniusz Koko (FH/IH)
Eugeniusz Koko,,
- Institute of History
Other language title versionsПостать гетьмана Івана Мазепи в доробку Францішка Равіти-Ґавронського
Hetman Ivan Mazepa in Franciszek Rawita-Gawroński’s writings
Pages257-263
Publication size in sheets0.50
Book Тельвака Віталія, Лазуркота Лідії, Сєрженґи Павла (eds.): Спільна спадщина: Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці ХІХ і ХХІ ст. , 2019, Видавничий дім "Гельветика", ISBN 978-966-916-897-9, 380 p.
Keywords in PolishFranciszek Rawita-Gawroński, Iwan Mazepa, obraz historyczny, powieść historyczna
Keywords in EnglishFranciszek Ravita-Gawroński, Ivan Mazepa, historical image, historical novel
Abstract in PolishFranciszek Rawita-Gawroński w swym piśmiennictwie poświęcił wiele uwagi dziejom Kozaczyzny. Odniósł się w nich także do postaci hetmana Iwana Mazepy. Rzecz znamienna, że w twórczości tej daje o sobie znać pewna ewolucja w postrzeganiu hetmana. O ile w powieści z 1887 r. pt. Pan hetman Mazepa dość czytelne były jego poglądy jako zwolennika porozumienia polsko-ukraińskiego ukierunkowanego na zbudowanie w przyszłości związku Polski z Ukrainą, o tyle w późniejszych publikacjach pojawiają się bardziej krytyczne oceny hetmana związane zapewne z negatywną oceną niepodległościowych celów ukraińskiego ruchu narodowego. Generalnie rzecz ujmując, Mazepa jawi się w jego piśmiennictwie jako człowiek, który wychował się polskiej kulturze i przejawiał w swym postępowaniu w sferze polityki dążenia do zachowania związków z Rzeczpospolitą na zasadach umowy hadziackiej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?