Oddziaływanie państwa na dochody gospodarstw domowych instrumentami polityki fiskalnej w Polsce

Maria Jastrzębska

Abstract

In the paper were discussed the State action at disposable income of households by fiscal instruments (public revenue and expenditure) in Poland in the period 2015-2019. There was also indicated the place of Poland in international rankings of inclusive development and commitment to reducing inequality. In the article are carried out theoretical research on the basis of the subjective literature, the international institutions reports and the central government reports. There were used research methods as descriptive analyse and also inferential and inductive reasoning.
Author Maria Jastrzębska (FM / KBiF)
Maria Jastrzębska,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Pages53-62
Publication size in sheets0.5
Book Kowalska Iwona, Wasilewska Anna (eds.): Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, 2019, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-908-1, 213 p.
Keywords in Polishpolityka fiskalna, nierówności dochodowe
Keywords in Englishfiscal policy, income inequalities
Abstract in PolishW artykule analizie poddano oddziaływanie państwa na dochody gospodarstw domowych instrumentami dochodowymi i wydatkowymi polityki fiskalnej w Polsce w latach 2015-2019. Dokonano oceny wybranych instrumentów i wskazano miejsce Polski w rankingach międzynarodowych oceniających poziom rozwoju inkluzywnego oraz nierówności dochodowych. Podstawowym walorem przeprowadzonej analizy deskryptywnej jest aktualność problemu badawczego oraz źródeł danych wykorzystanych w badaniach, a także łączna ocena instrumentów dochodowych i wydatkowych polityki fiskalnej w niwelowaniu nierówności dochodowych w polskim społeczeństwie w badanym okresie.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?