Utopian visions of solidarity in Polish cinema

Mirosław Przylipiak

Abstract

The „Solidarity” movement, especially in the first period of its activity, that is, in the years 1980-1981, instigated numerous myths. Polish cinema contributed immensely to their creation and proliferation. The most important among those myths were: the myth of solidarity between all working people, the myth of solidarity between the genders, and – perhaps the most lasting of all – the myth of the alliance between workers and intellectuals. All these forms of solidarity really existed for a short period of time in 1980/1981, but each of them collapsed afterwards. Consequently, one can say that they bore the marks of beautiful utopias which in the long run were doomed to failure.
Author Mirosław Przylipiak (FL / ICS)
Mirosław Przylipiak,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsUtopijne wizje solidarności w polskim kinie
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/4
Pages141-165
Publication size in sheets1
Keywords in PolishSolidarność, "Solidarność", kino polskie, sojusz robotników z inteligentami, kobiety w "Solidarności"
Keywords in EnglishSolidarity, "Solidarity", Polish cinema, workers-intellectual alliance, women in "Solidarity"
Abstract in PolishRuch „Solidarności”, zwłaszcza w pierwszym okresie jego działalności (1980-1981), dostarczył wielu mitów, w rozpowszechnianiu których aktywnie uczestniczyło polskie kino. Najważniejsze z nich to mit solidarności wszystkich ludzi pracy, mit solidarności ponad podziałami płciowymi, a także może najtrwalszy z nich wszystkich mit sojuszu robotników z inteligentami. Każda z tych form solidarności rzeczywiście istniała w krótkim okresie „pierwszej Solidarności”, każda załamała się w okresie późniejszym. W tym sensie wszystkie nosiły znamiona pięknych utopii, które na dłuższą metę musiały przegrać z realiami życia.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/1919/2104
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Przylipiak_Miroslaw_Utopian_visions_of_solidarity_in_Polish_cinema_2017.pdf 261.54 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?