Ograniczenia digitalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w Polsce na podstawie badań w województwie pomorskim

Renata Orłowska , Krystyna Żołądkiewicz

Abstract

Despite access to technological solutions digitization of micro-, small and medium enterprises (MSMEs) in Poland is still low. The research goal of this paper is an analysis of factors impacting the low level of digitalization in Polish MSMEs. The study analyzed the degree of digitalization of MSMEs against the background of the EU measures using the average digital economy and society index (DESI). Own research carried out in 2017 in the Pomeranian Voivodship was also used for analysis. The analysis method as well as diagnostic survey statistical methods were used in the research. In the majority of analyzed indicators Polish MSMEs were below the EU average. Factors affecting this situation seem simple to be identified, though not easy to be overcome. The challenge is to convince Polish MSMEs to implement information technologies as soon as possible.
Author Renata Orłowska (FE/IIB)
Renata Orłowska,,
- Institute of International Business
, Krystyna Żołądkiewicz (FE/IIB)
Krystyna Żołądkiewicz,,
- Institute of International Business
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol372
Pages94-109
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), digitalizacja, cyfryza-cja, Polska
Keywords in Englishmicro-, small and medium enterprises (MSMEs), digitalization, ICT, Poland
Abstract in PolishPomimo dostępu do rozwiązań technologicznych cyfryzacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w Polsce jest ciągle na niskim poziomie. Celem badawczym jest analiza czynników wpływających na niski poziom cyfryzacji w polskich MMŚP. W pracy dokonano analizy stopnia cyfryzacji MMŚP na tle unijnej średniej, wykorzystując indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Do analizy wykorzystano badania własne, przeprowadzone w 2017 r. w województwie pomorskim. W badaniu zastosowano metodę analizy i sondażu diagnostycznego oraz metody statystyczne. W większości analizowanych wskaźników polskie MMŚP znalazły się poniżej średniej UE. Czynniki warunkujące ten stan wydają się proste do identyfikacji, choć niełatwe do przezwyciężenia. Wyzwaniem jest jak najszybsze przekonanie polskich MMŚP do wdrażania technologii informatycznych.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384243/edition/362095/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?