Mercury in bay bolete (Xerocomus badius): bioconcentration by fungus and assessment of element intake by humans eating fruiting bodies.

Jerzy Falandysz , Anna Kojta , Grażyna Krasińska , Małgorzata Drewnowska , Anna Dryżałowska , Daria Wydmańska , Izabela Kowalewska , Anna Wacko , Monika Szlosowska , K. Kannan , P. Szefer

Abstract

n/a
Autor Jerzy Falandysz (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Jerzy Falandysz
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Anna Kojta (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Anna Kojta
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Grażyna Krasińska (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Grażyna Krasińska
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Małgorzata Drewnowska (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Małgorzata Drewnowska
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Anna Dryżałowska (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Anna Dryżałowska
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Daria Wydmańska (WCh/KChiRŚ)
Daria Wydmańska
- Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska
, Izabela Kowalewska (WCh/KChiRŚ)
Izabela Kowalewska
- Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska
, Anna Wacko (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Anna Wacko
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, Monika Szlosowska (WCh/KChiRŚ/PChŚiE)
Monika Szlosowska
- Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
, K. Kannan - [University at Albany State University of New York]
K. Kannan
-
-
et al.
Tytuł czasopisma/seriiFood Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, ISSN 1944-0049, (A 30 pkt)
Rok wydania2012
Tom29
Nr6
Paginacja951-961
Słowa kluczowe w języku angielskimfood contamination, heavy metals, mushrooms, nutrition, mercury
Klasyfikacja ASJC2307 Health, Toxicology and Mutagenesis; 2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 3005 Toxicology; 1600 General Chemistry; 2700 General Medicine; 1106 Food Science
DOIDOI:10.1080/19440049.2012.662702
Języken angielski
Punktacja (całkowita)30
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 44,000; Cytowania Scopus = 51,000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 1,133; Impact Factor WoS: 2012 = 2,220 (2) - 2012=2,442 (5)
Liczba cytowań*55 (2020-08-08)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?