Equity Release Schemes on selected housing loan markets across the world

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

The inverted mortgage is a product that has been present in the global markets for many years. In Poland, due to the lack of appropriate legal regulations, it cannot be granted, therefore it is still little known, both among the public and some financial services institutions. This situation may change, however, thanks to the bill prepared by the Ministry of Finance, designed to enable banks in Poland to include this type of instrument in their offer. The introduction of the inverted mortgage on the Polish market, however, may face many obstacles. There are doubts whether due to the demographic situation in Poland, as well as economic and social conditions, this product will meet the appropriate public interest. What is more, the concept of inverted mortgages in our country raises a lot of controversy, because it is incompatible with some current law rules.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsOdwrócony kredyt hipoteczny na wybranych światowych rynkach kredytów mieszkaniowych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages72-85
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpożyczka, hipoteka, rynek, ryzyko
Keywords in Englishloan, mortgage, market, risk
Abstract in PolishOdwrócony kredyt hipoteczny jest produktem, który jest obecny na światowych rynkach od wielu lat. W Polsce ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych, nie może być stosowany, dlatego jest jeszcze mało znany, zarówno wśród instytucji publicznych oraz niektórych usług finansowych. Sytuacja ta może się jednak zmienić, dzięki przygotowanemu przez Ministerstwo Finansów projektowi ustawy mającemu na celu umożliwienie bankom w Polsce włączenie tego typu instrumentu do oferty kredytowej.Wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego na polskim rynku może jednak napotkać wiele przeszkód. Istnieją wątpliwości, czy ze względu na sytuację demograficzną w Polsce, a także warunki ekonomiczne i społeczne, produkt ten spotka się z zainteresowaniem publicznym. Co więcej, koncepcja odwróconych kredytów hipotecznych w naszym kraju budzi wiele kontrowersji, ponieważ jest to niezgodne z niektórymi obowiązującymi przepisami prawa.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29375
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back