Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy jako istotne narzędzie do oceny objawów występujących u osób z SM

Joanna Dymecka , Mariola Bidzan , Renata Rautszko , Ilona Bidzan-Bluma , Paweł Atroszko

Abstract

Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy (GNDS, The Guy’s Neurological Disability Scale) jest istotnym narzędziem służącym do pomiaru niepełnosprawnościu osób ze stwardnieniem rozsianym. Służy ona do określenia poziomu funkcjonowania w dwunastu ważnych obszarach. Celem obecnych badań było opracowanie polskiej wersjijęzykowej skali GNDS i sprawdzenie jej trafności, rzetelności oraz przydatności do oceny niepełnosprawności występującej u osób ze stwardnieniem rozsianym. Grupę badanąstanowiło 175. pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego. W badaniu wykorzystano Rozszerzoną Skalę Niewydolności Ruchowej – EDSS, Skalę NiesprawnościNeurologicznej Szpitala Guy – GNDS, Skalę Akceptacji Choroby – AIS, Skalę Wpływu SM na Jakość Życia Chorych – MSIS 29. Dokonano analizy rzetelności i trafności skali.Przeprowadzono konfirmacyjne analizy czynnikowe (CFA) w celu zbadania jej struktury czynnikowej. Stwierdzono, że współczynnik α-Cronbacha dla skali GNDS wyniósł0,70. Cała skala GNDS wykazała adekwatną rzetelność. Wykazano korelację wyniku w skali GNDS ze zmiennymi charakteryzującymi przebieg SM, takimi jak czas trwaniachoroby, jej postać, ocena zdolności do samodzielnego poruszania czy też konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego podczas poruszania. Uzyskano ponadto korelację pomiędzy wynikiem w skali GNDS a wynikami w skalach EDSS, AIS i MSIS-29, co wskazuje na zadowalającą trafność. Przeprowadzone analizy wskazują, że skala GNDSjest użytecznym i wartościowym narzędziem służącym do oceny niepełnosprawności u chorych na stwardnienie rozsiane. Skala ta może być stosowana zarówno dla potrzeb klinicznych, jak i badawczych. Skala GNDS jest wielowymiarowa, zorientowana na pacjenta i nie faworyzuje żadnej konkretnej niepełnosprawności.
Author Joanna Dymecka
Joanna Dymecka,,
-
, Mariola Bidzan (FSS/IPsych/DCPN)
Mariola Bidzan,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Renata Rautszko
Renata Rautszko,,
-
, Ilona Bidzan-Bluma
Ilona Bidzan-Bluma,,
-
, Paweł Atroszko (FSS/IPsych/DPS)
Paweł Atroszko,,
- Division of Psychometrics and Statistics
Other language title versionsGuy's Neurobiological Disability Scale as a significant tool to assess symptoms occurring in patients with MS
Journal seriesNiepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, ISSN 2084-7734, (B 8 pkt)
Issue year2017
No1 (22)
Pages85-106
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishstwardnienie rozsiane, Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy, rehabilitacja, neuropsychologia, narzędzia diagnostyczne, badanie neurologiczne
Keywords in Englishsclerosis multiplex, Guy’s Neurological Disability Scale, rehabilitation, diagnostic techniques, neurologic examination
URL http://kn.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-i201722-c/403,Skala-Niesprawnosci-Neurologicznej-Szpitala-Guy-jako-istotne-narzedzie-do-oceny-.html
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?