Analiza SWOT gdyńskich trolejbusów

Aleksander Jagiełło

Abstract

Current technology development in electric transportation, combined with climate and transport policy of both national and European authorities contributes to propagating electricity as the power source for urban transport, that making trolleybuses an attractive study subject. This article attempts to confirm a thesis that trolleybus transport in Gdynia thanks to its strengths, can be an attractive alternative for transport based on combustion engines. In order to verify this thesis trolleybus transport in Gdynia was subjected to a SWOT analysis, in which trolleybuses in Gdynia where examined through the prism of their strengths, weaknesses and the opportunities and threats. The survey also covers the relationship between factors in SWOT analysis so as to determine the strategic position of trolleybuses in Gdynia and evaluation on the direction of the further development of trolleybus transport.
Author Aleksander Jagiełło (FE / DTM)
Aleksander Jagiełło,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsSWOT analysis of trolleybus transport in Gdynia
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No61
Pages115-136
Publication size in sheets1.8
Keywords in Polishtrolejbus, analiza SWOT, pozycja strategiczna
Keywords in Englishtrolleybus, SWOT analysis, strategic position
Abstract in PolishRozwój technologii transportu elektrycznego, jaki można obecnie zaobserwować, oraz polityka klimatyczna i transportowa władz krajowych i europejskich przyczyniają się do upowszechniania energii elektrycznej jako źródła zasilania zbiorowego transportu miejskiego, czyniąc trolejbusy atrakcyjnym przedmiotem badań. W artykule podjęto próbę udowodnienia tezy, że gdyński transport trolejbusowy dzięki swoim atutom może stanowić atrakcyjną alternatywę dla transportu spalinowego. W celu weryfikacji tezy gdyński transport trolejbusowy poddany został analizie SWOT, a więc zbadano gdyńskie trolejbusy przez pryzmat ich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z ich otoczenia. Badaniu poddano również powiązania pomiędzy czynnikami analizy SWOT w sposób umożliwiający określenie pozycji strategicznej gdyńskich trolejbusów oraz ocenę kierunku dalszego rozwoju transportu trolejbusowego.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back