Sumienie sędziego

Jerzy Zajadło

Abstract

Przedmiotem artykułu jest filozoficzno-prawna analiza pojęcia „sumienie sędziego”, które pojawia się ostatnio dosyć często w dyskursie publicznym. Autor proponuje jego szerokie rozumienie i wyróżnia cztery różne źródła sędziowskiego sumienia: 1) światopogląd, najczęściej o podłożu religijnym; 2) profesjonalizm; 3) konflikty aksjologiczne wewnątrz systemu prawa; 4) świadomość przynależności do odrębnej, trzeciej władzy. Autor pokazuje to na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolniczych z przełomu 18. i 19. wieku. Jego zdaniem można na tej podstawie dokonać pewnych paradygmatycznych ustaleń w zakresie możliwych postaw sędziów stojących w obliczu konfliktu aksjologicznego. W zakończeniu autor przenosi swoje rozważania na grunt obecnego polskiego kryzysu konstytucyjnego.
Autor Jerzy Zajadło (WPiA / KTiFPiP)
Jerzy Zajadło
- Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Inne wersje tytułuJudicial conscience
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Tom79
Nr4
Paginacja31-41
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimsędzia, sumienie, konflikt, aksjologia, kryzys konstytucyjny
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.4.3
URL https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.3
Językpl polski , en angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Uwagi:Artykuł opublikowano w jęz. pol. i ang.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?