Sumienie sędziego

Jerzy Zajadło

Abstract

Przedmiotem artykułu jest filozoficzno-prawna analiza pojęcia „sumienie sędziego”, które pojawia się ostatnio dosyć często w dyskursie publicznym. Autor proponuje jego szerokie rozumienie i wyróżnia cztery różne źródła sędziowskiego sumienia: 1) światopogląd, najczęściej o podłożu religijnym; 2) profesjonalizm; 3) konflikty aksjologiczne wewnątrz systemu prawa; 4) świadomość przynależności do odrębnej, trzeciej władzy. Autor pokazuje to na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolniczych z przełomu 18. i 19. wieku. Jego zdaniem można na tej podstawie dokonać pewnych paradygmatycznych ustaleń w zakresie możliwych postaw sędziów stojących w obliczu konfliktu aksjologicznego. W zakończeniu autor przenosi swoje rozważania na grunt obecnego polskiego kryzysu konstytucyjnego.
Author Jerzy Zajadło (FLA / DTPLS)
Jerzy Zajadło,,
- Department of Theory and Philosophy of Law and State
Other language title versionsJudicial conscience
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol79
No4
Pages31-41
Publication size in sheets1
Keywords in Polishsędzia, sumienie, konflikt, aksjologia, kryzys konstytucyjny
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.4.3
URL https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.3
Languagepl polski , en angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Uwagi:Artykuł opublikowano w jęz. pol. i ang.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?