Krótka historia terminu conscientização i o tym, jak Paulo Freire je porzucił

Piotr Stańczyk

Abstract

This article is focusing on the crucial, for emancipatory pedagogy of P. Freire, category of conscientização. On the one hand this notion was the core part of Freirean philosophy of education, on the other, there was some important reasons of abandoning this category by P. Freire. In P. Freire’s opinion conscientização was overused or used in naive or even reactionary way. To reconstruct P. Freire’s reasons to abandon conscientização category this article contains analysis of two Freire’s text which delimit boundary between use and abandonment of this notion. The context of this article are hegemony of neoliberal discourse in education, knowledge-based society and economy and also appreciation of popular classes in educational emancipatory process.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsBrief history of conscientization category and or why Paulo Freire abandon it
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No1 (81)
Pages7-23
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishconscientização, konscientyzacja, Paulo Freire, pedagogia emancypacyjna
Keywords in Englishconscientização, conscientization, Paulo Freire, pedagogy of emancipation
Abstract in PolishArtykuł ten koncentruje się na kluczowej dla emancypacyjnej pedagogii P. Freirego kategorii conscientização. Z jednej strony pojęcie to należało do rdzenia Freirowskiej filozofii wychowania, z drugiej zaś zaistniały ważne powody, dla których P. Freire zrezygnował z jego użycia. Zdaniem P. Freirego pojęcie conscientização było nadużywane lub używane w sposób naiwny bądź wręcz reakcyjny. W celu zrekonstruowania powodów rezygnacji P. Freirego z pojęcia conscientização artykuł ten zawiera analizę dwóch jego tekstów wyznaczających granicę użycia omawianego pojęcia. Kontekstem tego artykułu jest neoliberalna hegemonia w dyskursie edukacyjnym, społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy, a także uznanie warstw ludowych w edukacyjnym procesie emancypacyjnym.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2018_81_1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-05-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-05-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back