Koszty w przedsiębiorstwach hotelarskich

Elżbieta Jaworska , Grzegorz Bucior

Abstract

The aim of the article is to present the problems of classification, grouping and calculating costs in the hotel industry. The article uses the analysis of literature and the elements of qualitative research entities, based on a focused group interview. The research shows that Polish hotels should pay special attention to aspects of shaping proper pricing policy because it determines profitability. The study indicated that there are reasonable actions to develop the hotel industry standard for accounting and cost accounting in particular, together with the calculation of cost of production services.
Author Elżbieta Jaworska
Elżbieta Jaworska,,
-
, Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsCosts in enterprises from hotel industry
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No442
Pages146-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty, kalkulacja kosztu usługi, przedsiębiorstwa hotelarskie
Keywords in Englishcosts, calculation of the cost of services, hotel enterprises
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie problematyki klasyfikacji, grupowania i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie hotelarskim. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz elementy jakościowego badania podmiotów opartego na zogniskowanym wywiadzie grupowym. Z badań wynika, iż polskie hotele powinny zwrócić szczególną uwagę na aspekty kształtujące właściwą politykę cenową, ponieważ ona decyduje o rentowności przedsiębiorstwa hotelarskiego. W pracy wskazano, że zasadne są działania zmierzające do wypracowania przez branżę hotelarską standardu w zakresie rachunkowości i w szczególności rachunku kosztów wraz z kalkulacją kosztu wytworzenia usługi.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.442.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/35157/Jaworska_Koszty_w_Przedsiebiorstwach_Hotelarskich_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back