Praktyka pedagogiczna z perspektywy studenta wczesnej edukacji

Alicja Komorowska-Zielony

Abstract

Preparation for teaching profession includes not only theoretical knowledge, but also using theory in practice. This is how pedagogical practice becomes a very important element of teacher education. Students of Early Childhood Education practice in kindergarten and grades 1–3 of primary school by gaining knowledge about organization of the workplace, teaching and learning process, methods and forms of teacher’s work and ways to getting know child/pupil. Research which have been carried out among students of the last semester, have allowed to get answers for the following questions: Is there a convergence between the assumed functions and the purpose of practice and actually performed in the student’s opinion? How far does the pedagogical practice provide an opportunity for being creative and exploring student? What the possibilities and what barriers in own development are created by the pedagogical practice?
Author Alicja Komorowska-Zielony (FSS / IE / DRChS)
Alicja Komorowska-Zielony,,
- Division of Research on Childhood and School
Other language title versionsPedagogical practice from the perspective of student's early education
Pages164-173
Publication size in sheets0.5
Book Musiał Ewa, Malinowska Joanna (eds.): Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji : koncepcje, przemiany, rozwiązania, 2018, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-62618-36-1, 238 p.
Keywords in Polish praktyka pedagogiczna, spełnione funkcje praktyki, założone funkcje praktyki
Keywords in English assumed functions of pedagogical practice, fulfilled functions of peda- gogical practice, pedagogical practice
Abstract in PolishPrzygotowanie do zawodu nauczyciela jest związane z koniecznością uzyskania odpowiedniego przygotowania akademickiego oraz potrzebą zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce. W ten właśnie sposób praktyka pedagogiczna staje się integralną częścią planów studiów i procesu kształcenia studentów, ale przede wszystkim umożliwia optymalny transfer wiedzy deklaratywnej w proceduralną przyszłych nauczycieli. Studenci pedagogiki wczesnej edukacji odbywają praktyki w przedszkolu i klasach 1–3 szkoły podstawowej, zdobywając wiedzę dotyczącą organizacji pracy placówki, procesu nauczania i wychowania, metod i form pracy nauczyciela, sposobów poznawania dziecka/ucznia. Badania prowadzone wśród studentów ostatniego semestru pozwoliły uzyskać odpowiedź na następujące pytania: czy istnieje zbieżność pomiędzy założonymi funkcjami i celem praktyki a rzeczywiście spełnianymi w opinii studentów? Na ile praktyka pedagogiczna stanowi możliwość bycia twórczym, poszukującym studentem? Jakie możliwości i jakie bariery we własnym rozwoju stwarza odbywana praktyka pedagogiczna?
URL http://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/94935/edition/89432#structure
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-05-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back