Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości - analiza publikacji

Nelli Artienwicz

Abstract

As a response to questioning the homo oeconomicus paradigm, psychology and psychological concepts have acquired a special meaning in economics and business, including accounting. The purpose of this paper is to analyze Polish scientific articles on accounting which take psychological issues into account. The analysis concentrates on the quantitative as well as the thematic aspect of the publications. The analyzed papers mostly have an introductory character. The most valuable contributions include theoretical papers which provide an in-depth comprehensive analysis of specific psychological variables and a number of empirical papers.
Author Nelli Artienwicz (FM / DA / FAU)
Nelli Artienwicz,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsPsychological issues in Polish accounting articles - an analysis of publications
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol100 (156)
Pages11-29
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishrachunkowość behawioralna, psychologiczne aspekty rachunkowości, badania interdyscyplinarne
Keywords in Englishbehavioural accounting, psychological aspects of accounting, interdisciplinary research
Abstract in PolishW naukach ekonomicznych, w tym w rachunkowości, szczególnego znaczenia nabrała psychologia i koncepcje psychologiczne jako odpowiedź na kwestionowanie prawdziwości paradygmatu człowieka ekonomicznego. Celem tego artykułu jest analiza polskich tekstów naukowych z dziedziny rachunkowości, które uwzględniają kwestie psychologiczne. Analiza dorobku polskiego środowiska naukowego jest przeprowadzona zarówno pod względem ilościowym, jak i tematycznym artykułów. Dotychczas opublikowane artykuły mają głównie charakter wprowadzający. Za szczególnie wartościowe należy uznać dogłębne i przekrojowe artykuły teoretyczne, które w sposób wszechstronny analizują konkretną zmienną psychologiczną, oraz nieliczne jeszcze artykuły empiryczne.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7309
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182460&language=pl
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back