Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development - results from a case study in north-central Poland

Paweł Wiśniewski , Mariusz Kistowski

Abstract

The paper evaluates the role and importance ofagriculture and rural areas (including forestry) inthe development of low carbon economy at thelocal level in light of the idea of sustainable developmentin Poland. Based on a model solution developedduring the implementation of the Pilotprogramme of low carbon development ofStarogard county, a diagnosis was made in terms ofthe possibility of maintaining or increasing theability to absorb CO2 and reduce greenhouse gasemissions from agricultural lands and soils. Moreover,specific objectives, principles of operation of alow carbon economy and the main bearings of lowcarbon development of rural areas were determined.Additionally, it also identifies examples of investment,soft measures and institutions necessary forimplementation by local governments to guide thedevelopment of rural low carbon economy, as wellas the potential sources of funding and ways ofmonitoring the activities proposed.The presented proposals can be a model solutionfor the recognition of agriculture and ruralareas in low carbon economy plans which are beingprepared by local government units.
Autor Paweł Wiśniewski (WOiG/IG/KGFiKŚ)
Paweł Wiśniewski
- Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
, Mariusz Kistowski (WOiG/IG/KGFiKŚ)
Mariusz Kistowski
- Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Inne wersje tytułu
Tytuł czasopisma/seriiFresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, (A 15 pkt)
Rok wydania2017
Tom26
Nr8
Paginacja4927-4935
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku angielskimlow carbon economy, rural areas, sustainable development, low carbon economy plans
Klasyfikacja ASJC2310 Pollution; 2311 Waste Management and Disposal; 2304 Environmental Chemistry
URL http://www.prt-parlar.de/download_feb_2017/
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 3,000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0,324; Impact Factor WoS: 2017 = 0,673 (2) - 2017=0,611 (5)
Liczba cytowań*8 (2020-06-03)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?