Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

Tomasz Czuba , Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Adam Borodo

Abstract

The paper presents the results of a research whose main aim was to determine the extent of Internet use in the SME sector and in the distribution of banking services. To reach this objective, direct interviews using a research questionnaire (PAPI) were conducted on a random sample of SMEs operating in the Polish banking market. A total of 1,100 interviews were conducted with managers responsible for selecting a bank to handle the company’s financial operations. It is worth to point out the extensive use of the Internet, which grows along with the number of employees. The main conclusion is that the Internet can be treated as a way of conducting business or as a tool supplementing traditional marketing that provides customers with additional advantages.
Author Tomasz Czuba (FE / IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Adam Borodo (FE / IMTST)
Adam Borodo,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsWykorzystanie Internetu w reklamie i dystrybucji na rynku usług bankowych
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2017
No36
Pages235-247
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishMŚP, Internet, usługi bankowe, kanały dystrybucji, reklama, badania rynku
Keywords in EnglishSME, internet, banking services, distribution channels, advertising, market research
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań, których głównym celem było określenie stopnia wykorzystania Internetu w sektorze MŚP oraz w dystrybucji usług bankowych. Aby zrealizować założony cel, przeprowadzono badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego (PAPI) na losowej próbie MŚP działających na polskim rynku usług bankowych. Przeprowadzono 1100 wywiadów z osobami decydującymi o wyborze banku do obsługi firmy. Uwagę zwraca wysoki stopień wykorzystania Internetu – tym wyższy, im więcej firma zatrudnia pracowników. Główny wniosek z badań mówi, że Internet traktować można jako sposób na prowadzenie biznesu lub jako narzędzie uzupełniające tradycyjny marketing, które zapewnia klientom wiele dodatkowych korzyści.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.17.016.7464
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2601
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-03-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?