Sedimentary succession in Berezno in the Volhynia Polesie (Ukraine) as an example of depositional environment changes in the periglacial zone at the turn of the Vistulian and the Holocene

Paweł Zieliński , Stanisław Fedorowicz , Iwan Zaleski

Abstract

n/a
Autor Paweł Zieliński
Paweł Zieliński
-
, Stanisław Fedorowicz (WOiG / IG / KGiGCz)
Stanisław Fedorowicz
- Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
, Iwan Zaleski
Iwan Zaleski
-
Tytuł czasopisma/seriiGeologija, ISSN 1392-110X, (0 pkt)
Rok wydania2009
Tom51
Nr3-4 (67-68)
Paginacja97-108
Słowa kluczowe w języku angielskimperiglacial zone, fluvio-aeolian and aeolian deposition Berezno site
DOIDOI:10.2478/v10056-009-0011-3
URL http://versita.metapress.com/content/t023541rn8h1r347/fulltext.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót