Diagnozowanie ekonomiczne w badaniu efektywności działalności gospodarczej

Ewelina Kochaniak

Abstract

The article presents basic theoretical assumptions in terms of efficiency, including the types and importance of economic efficiency. The author has tried to define the concept of efficiency. There are various ways that can be used to examine the efficiency of economic activities. It is highlighted that economic research is a very category of research linked to the effectiveness, efficiency, speed and economic aspects of actions taken at the initiative of various economic operators. Finally, groups of diagnostic measures are presented, which may be useful from the point of view of of examining the effectiveness of the business activity.
Author Ewelina Kochaniak (FE)
Ewelina Kochaniak,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsEconomic diagnosis in research of business activity efficiency
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (0 pkt)
Issue year2019
No9
Pages234-244
Publication size in sheets1
Keywords in Polishefektywność, badania ekonomiczne, analiza ilościowa, diagnozowanie ekonomiczne, mierniki
Abstract in PolishW artykule ujęte zostały podstawowe założenia teoretyczne z zakresu efektywności, a w tym między innymi rodzaje i znaczenie efektywności w gospodarce. Podjęto się próby zdefiniowania samego pojęcia efektywności. Zaprezentowano różne sposoby, jakimi można się posłużyć do zbadania efektywności działań gospodarczych. Zwrócono uwagę na fakt, iż badania ekonomiczne stanowią bardzo szeroką kategorię badawczą powiązaną ze skutecznością, efektywnością, prędkością i ekonomicznym aspektem działań, które podejmowane są z inicjatywy różnych podmiotów gospodarczych. Na koniec zaprezentowano grupy mierników diagnostycznych, które mogą być użyteczne z punktu widzenia badania efektywności działalności gospodarczej.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3417/2729
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Kochaniak_Ewelina_Diagnozowanie_ekonomiczne_2019.pdf 537.51 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?