Constitutional Systems of Free European States (1918-1939)

Tadeusz Maciejewski , Maja Maciejewska-Szałas

Abstract

The genesis of free cities can be traced back to the 12th-century German Reich. This category also comprises city states situated in the Italian Peninsula, such as Milan, Florence, etc., or on the territory of what would later become Russia, such as Veliky Novgorod. The majority of European free cities collapsed in late 18th and early 19th century as a result of the actions of Emperor Napoleon Bonaparte and the wars waged by him. In the 19th century, only four free cities were reborn in Germany (Hamburg, Lübeck, Bremen, Frankfurt am Main) and two in former Poland (Danzig (Gdańsk) in 1807 and Krakow from 1815 until 1846). Following World War I, by virtue of the Treaty of Versailles and the Constitution of the German Reich of 11.08.1918, three free cities were established in Germany: Hamburg, Lübeck and Bremen, which was a reference to Hanseatic traditions. Besides these three, the political-national situation in Europe resulted in the emergence of free cities in Danzig (Gdańsk), Fiume (Rijeka) and Klaipeda (Memel). The most similar to each other were the political systems of cities on the shores of the Baltic Sea, which was a vestige of the old Hanseatic traditions, as well as a result of direct contacts between the commissions that elaborated these systems. The contents of constitutions enacted here were based on democratic republican rules. The general principle, then, was for the democratically chosen legislative authorities to take precedence over the executive. The enacted constitutions governed exclusively matters concerning the supreme city bodies, while the details were covered by legal acts from the 19th century. Civil rights and freedoms were regulated only in Danzig. Adolf Hitler put an end to German free cities when he unified them with the rest of the country, and in 1939 he incorporated Danzig and Klaipeda into the Reich.
Author Tadeusz Maciejewski (FLA / DHL)
Tadeusz Maciejewski,,
- Department of History of Law
, Maja Maciejewska-Szałas (FLA / DCL)
Maja Maciejewska-Szałas,,
- Department of Civil Law
Pages143-170
Publication size in sheets1.35
Book Gałędek Michał, Klimaszewska Anna (eds.): Modernisation, national identity and legal instrumentalism: studies in comparative legal history, vol. 2, Public law, Legal History Library, no. 36, 2020, Brill, ISBN 978-90-04-41715-1, [978-90-04-41735-9], 240 p., DOI:10.1163/9789004417359
Keywords in Polishwolne miasta, okres międzywojenny (1918-1939), Republika Weimarska, Hamburg, Lubeka, Brema, Wersalskie Wolne Miasto Gdańsk, Kłajpeda, Fiume (Rijeka)
Keywords in Englishfree cities, inter-war period (1918-1939), Weimar Republic, Hamburg, Lübeck, Bremen, The Versailles Free City of Danzig (Gdańsk), Klaipeda (Memel), Fiume (Rijeka)
ASJC Classification3308 Law; 3320 Political Science and International Relations
Abstract in PolishGenezy wolnych miast należy doszukiwać się w Rzeszy Niemieckiej począwszy od XII w. Do kategorii tej należy również zaliczyć republiki miejskie na obszarze Italii, np. Mediolan, Florencja itd., czy późniejszej Rosji, np. Nowogród Wielki. Większość wolnych miast w Europie upadła na przełomie XVIII/XIX w., za sprawą cesarza Napoleona Bonaparte i prowadzonych przez niego wojen. W XIX w. odrodziły się tylko cztery wolne miasta w Niemczech (Hamburg, Lubeka, Brema, Frankfurt/Main) oraz w dawnej Polsce (Gdańsk 1807 – 1814 i Kraków 1815 – 1846). Po I wojnie światowej na mocy postanowień traktatu wersalskiego oraz Konstytucji Rzeszy Niemieckiej z 11.08.1918 r. utworzono w Niemczech trzy wolne miasta: Hamburg, Lubekę i Bremę, co nawiązywało do tradycji hanzeatyckich. Obok nich sytuacja polityczno – narodowościowa w Europie spowodowała utworzenie wolnych miast w Gdańsku, Fiume i Kłajpedzie. Największe podobieństwa wykazywały ustroje miast leżących nad Morzem Bałtyckim, co wyrastało z dawnych tradycji hanzeatyckich, jak i bezpośrednich kontaktów komisji opracowujących ich ustrój. Treść wydanych tutaj konstytucji oparto na zasadach demokratycznego ustroju republikańskiego. Regułą było więc uznanie przewagi demokratycznie wybranej władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą. Treść uchwalonych konstytucji regulowała wyłącznie materie ustrojowe dotyczące głównych władz miejskich, w szczegółach odsyłając do aktów prawnych z XIX w. Prawa i wolności obywatelskie unormowano jedynie w Gdańsku. Kres wolnym miastom położył zasadniczo Adolf Hitler, który w Niemczech ujednolicił ich ustrój z resztą państwa, a w 1939 r. włączył Gdańsk i Kłajpedę do Rzeszy.
DOIDOI:10.1163/9789004417359_009
Languageen angielski
Score (nominal)75
Score correctionScore increased (at least one author (N) declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 75.0, 26-02-2020, MonographChapterAuthor
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?