Społeczna odpowiedzialność wyższej uczelni publicznej związana z realizacją innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzrostu regionalnej konkurencyjności

Jerzy Piotr Gwizdała , Lech Jędrzejewski

Abstract

This work presents the issue of social res ponsibility related to the activity of Public Universities. It emphasises the particular role of stakeholders in shaping changes related to higher education management and introducing innovative projects within the framework of services rendered by the needs of the social and economic environment of the university. Particular attention has been paid to the role envisaged for Universities in ensuring responsible and sustainable regional development.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
, Lech Jędrzejewski (FM / DIRE)
Lech Jędrzejewski,,
- Department of Investments and Real Estate
Other language title versionsSocial responsibility of Publics Universities related to the implementation of innovative projects contributing to the growth of regional competitiveness
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No11
Pages111-120
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność, uczelnia wyższa, rozwój regionalny
Keywords in Englishsocial responsibility, University, Regional Development
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności związanej z działalnością wyższych uczelni. Podkreślono w nim szczególną rolę interesariuszy w kreowaniu zmian związanych z zarządzaniem szkolnictwem wyższym oraz wprowadzaniem innowacyjnych projektów w ramach świadczonych usług wynikających z potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Szczególną uwagę zwrócono na rolę przewidzianą dla wyższych uczelni w zapewnieniu odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/369135884/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?