Wartości marki luksusowej i ich znaczenie w procesie kształtowania luksusowego charakteru produktu

Wioleta Dryl , Tomasz Dryl

Abstract

Luksus jest pojęciem budzącym żywe dyskusje wśród przedstawicieli wielu nauk. Niejednoznaczność i względność tego pojęcia wpływają na postrzeganie luksusowego charakteru produktu, a w konsekwencji również cech jego marki. Dla praktyków działających w tym obszarze istotne wydaje się poznanie kluczowych czynników wpływających na percepcję luksusowego charakteru marki. Wiedza ta jest bowiem niezbędna dla stworzenia skutecznej strategii marketingowej. Celem artykułu jest analiza atrybutów istotnych z punktu widzenia nauki oraz praktyki, które decydują o luksusowym charakterze marki.
Author Wioleta Dryl (FM / DMar)
Wioleta Dryl,,
- Department of Marketing
, Tomasz Dryl (FM / DMar)
Tomasz Dryl,,
- Department of Marketing
Other language title versionsLuxury brand values and their importance in the process of shaping the nature of luxury product
Journal seriesNowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No1
Pages169-182
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukt luksusowy, marka luksusowa, percepcja luksusu
Keywords in Englishluxury product, luxury brand, perception of luxury
URL https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=175315
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?