Choroba jako klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego

Anna Kwaśniewska

Abstract

The death of a six-month-old child from near Kartuzy in March 2008 started a discourse in the media. With no referral, the child had not even been admitted to the hospital. As it later turned out, the child had suffered from LCHAD deficiency, a rare metabolic disorder. Coincidentally, the tragedy occurred while, simultaneously, newborn genetic screening was being carried out in the Pomerania region showing that 37 children from Kashubia were afflicted with this disease. The media labelled this rare genetic disorder a "Kashubian gene" or (less often) a "Kashubian curse". Between 2008 and 2016, over 30 articles addressing this disease were published in local and national newspapers as well as in online media. Discourse analysis into LCHAD deficiency shows the importance of language in which information concerning a disease or diseases is conveyed, specifically the choice of words, metaphors, and cultural references. As a result of media descriptions, this rare genetic disease has become an “ethnic disease”. This contributed to the creation of a negative stereotype of Kashubians as a closed group whose members suffer from a genetic disease and stick to outdated customs (endogamy). The discourse analysis also utilizes Michel Foucault’s conception of medicalization as a practice of power and his broader concept of power-knowledge. In his interpretation, power and knowledge are interconnected; medicalization processes of different domains of life constitute practices of power.
Author Anna Kwaśniewska (FH / IAiE)
Anna Kwaśniewska,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsGenetic disease as a curse: an analysis and contextualization of the media discourse on the "Kashubian gene"
Journal seriesLud, ISSN 0076-1435, (C 10 pkt)
Issue year2017
Vol101
Pages231-251
Publication size in sheets1.36
Keywords in Polishchoroba genetyczna, dyskurs, klątwa, LCHAD, gen kaszubski
Keywords in Englishgenetic disease, curse, discourse, LCHAD, Kashubian curse
ASJC Classification3314 Anthropology; 3316 Cultural Studies
Abstract in PolishDyskurs medialny zapoczątkowała w marcu 2008 r. śmierć półrocznego dziecka z okolic Kartuz, nieprzyjętego do szpitala z powodów proceduralnych (brak skierowania). Okazało się, że cierpiało ono na deficyt LCHAD, rzadką chorobę metaboliczną. Tragedia ta zbiegła się z badaniami przesiewowymi noworodków na Pomorzu, które wykazały, że chorobą tą obarczonych jest 37 dzieci z Kaszub. Za sprawą mediów ta rzadka choroba genetyczna nazwana została "genem kaszubskim" lub (rzadziej) "klątwa kaszubską". W latach 2008–2016 poświęcono jej ponad trzydzieści artykułów w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i na portalach internetowych. Analiza dyskursu dotyczącego niedoboru LCHAD pokazuje, jak ważny jest język, jakim przekazuje się informacje o chorobie(chorobach): dobór słów, metafor, nawiązań kulturowych. Dziennikarze z rzadkiej choroby genetycznej wykreowali "chorobę etniczną", przyczyniając się do powstania negatywnego stereotypu Kaszubów jako grupy zamkniętej, obciążonej chorobą genetyczną, kultywującej przestarzałe zwyczaje (endogamia). W analizie dyskursu odwołuję się także do Michela Foucaulta i jego pojmowania medykalizacji jako praktyki władzy, a szerzej koncepcji władzy/wiedzy. Jego zdaniem władza i wiedza są ze sobą połączone, a praktykami władzy jest proces medykalizacji różnych obszarów życia.
DOIDOI:10.12775/lud101.2017.07
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.07/14480
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.324
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back