Polska szkoła w multijęzykowej Europie. Analiza przebiegu edukacji językowej w odniesieniu do nauczania języków obcych

Marta Łockiewicz , Izabela Pietras

Abstract

This article discusses the organization and development of language education in relation to foreign language teaching in Poland. In the Polish language training system, the levels of proficiency are described in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages and referenced to the subsequent educational stages. The article describes the methodology of language teaching and the language skills of Polish students based on the analysis of available papers and reports from theoretical and empirical research.
Author Marta Łockiewicz (FSS / IPsych / DDPP)
Marta Łockiewicz,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
, Izabela Pietras
Izabela Pietras,,
-
Other language title versionsPolish school in multilingual Europe. The analysis of language education in relation to the teaching of foreign languages
Journal seriesPrace Językoznawcze, ISSN 1509-5304, (B 12 pkt)
Issue year2018
No20/1
Pages101-118
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishangielski jako język obcy, edukacja, języki obce, psychologia, transfer międzyjęzykowy
Keywords in EnglishEnglish as a foreign language, education, foreign languages, psychology, interlingual transfer
Abstract in PolishArtykuł omawia zagadnienie organizacji i przebiegu edukacji językowej w odniesieniu do nauczania języków obcych w Polsce. W polskim systemie kształcenia językowego poziomy zaawansowania opisywane są według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i odnoszone do kolejnych etapów edukacyjnych. Artykuł charakteryzuje metodykę nauczania języków obcych oraz umiejętności językowe polskich uczniów na podstawie analizy dostępnych raportów i doniesień z badań teoretycznych i empirycznych.
URL http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pliki/Prace_Jez_20_1_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back