Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795-1799)

Tadeusz Dmochowski

Abstract

The paper presents and analyzes the attitudes and subsequent legal actions of the French authorities against of the Catholic Church in the period of the rule of the Directory (fr. Directoire)(1795–1799).
Author Tadeusz Dmochowski (FSS/IPS/DN-ECS)
Tadeusz Dmochowski,,
- Division of Non-European Country Studies
Other language title versionsThe French Revolution towards the Catholic Church during the National Constituent Assembly and the Legislative Assembly period (1789-1792)
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages135-145
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishrewolucja francuska, Kościół katolicki, ateizm, deizm, Oświecenie, prześladowania, Dyrektoriat, Napoleon
Keywords in EnglishFrench Revolution, Catholic Church, atheism, deism, Enlightenment, persecutions of the Catholic Church, Directory, Napoleon
Abstract in PolishArtykuł przedstawia i analizuje nastawienie i działania prawne kolejnych władz francuskich wobec Kościoła katolickiego w okresie rządów Dyrektoriatu(1795–1799).
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5463
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3054/2482
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Dmochowski_Tadeusz_Rewolucja_francuska_wobec_2017.pdf Dmochowski_Tadeusz_Rewolucja_francuska_wobec_2017.pdf 862,71 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?