Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795-1799)

Tadeusz Dmochowski

Abstract

n/a
Autor Tadeusz Dmochowski (WNS / IPol / ZSM)
Tadeusz Dmochowski
- Zakład Stosunków Międzynarodowych
Inne wersje tytułuThe French Revolution towards the Catholic Church during the National Constituent Assembly and the Legislative Assembly period (1789-1792)
Tytuł czasopisma/seriiCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr15
Paginacja135-145
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrewolucja francuska, Kościół katolicki, ateizm, deizm, Oświecenie, prześladowania, Dyrektoriat, Napoleon
Słowa kluczowe w języku angielskimFrench Revolution, Catholic Church, atheism, deism, Enlightenment, persecutions of the Catholic Church, Directory, Napoleon
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5463
URL https://cywilizacjaipolityka.pl/resources/html/article/details?id=154833
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót