Zastosowanie zwyczajów handlowych w umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Hanna Treder

Abstract

Developing commercial activities in the highly competitive market encourages entrepreneurs to look for different ways to establish their own position and achieve an advantage over other market participants, who are offering similar goods and services. Economic entities may face competition at various levels. In many cases the use of traditional methods of gaining an advantage, e.g. by improving the characteristics of the offered product or streamlining distribution channels, becomes ineffective because of a barrier of boundary conditions, to ensure minimum profitability of the business projects. The price competition is another way to strengthen the position in the market environment based on the optimization of operating costs. The use of trade customs in the commercial transaction allows the company to reduce costs due to less likelihood of interferences in relations with trading partners. Reduced risk in this area results in a more stable position of the company, and thus more attractive as a market participant. The condition for achieving the benefits of customs in the international market is to understand their nature and the proper use in the context of the legal regulations, in relation to the different stages of the business transactions.
Author Hanna Treder (FE / IIB)
Hanna Treder,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe use of international trade customs in strengthening the competitive position of enterprises in the international market
Pages255-266
Publication size in sheets0.8
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishinternational trade customs, competitiveness
Abstract in PolishRozwijanie działalności handlowej w warunkach wysokiej konkurencji rynkowej skłania przedsiębiorców do poszukiwania różnych dróg budowania własnej pozycji i osiągania przewagi nad innymi uczestnikami rynku, którzy oferują podobne towary i usługi. Konkurencja między podmiotami gospodarczymi może być prowadzona na różnych płaszczyznach. W wielu przypadkach zastosowanie tradycyjnych metod zdobywania przewagi np. poprzez doskonalenie cech oferowanego produktu czy też usprawnianie kanałów dystrybucji staje się mało skuteczne ze względu na wystąpienie bariery warunków granicznych, zapewniających minimum opłacalności danego przedsięwzięcia biznesowego. Zastosowanie zwyczajowych zasad postępowania w przebiegu transakcji handlowych pozwala na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa, ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w relacjach z partnerami handlowymi. Mniejsze ryzyko w tym zakresie przekłada się na bardziej stabilną pozycję przedsiębiorstwa, a tym samym na jego większą atrakcyjność jako uczestnika rynku. Warunkiem osiągnięcia założonych korzyści ze stosowania zwyczajów handlowych na rynku międzynarodowym jest poznanie ich istoty oraz trafne wykorzystanie w kontekście obowiązujących regulacji prawnych, w odniesieniu do poszczególnych etapów przebiegu transakcji handlowych.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back