Przewagi konkurencyjne chińskiego przemysłu okrętowego

Jerzy Bieliński , Tomasz Bieliński

Abstract

The aim of the paper was to assess the competitive advantages of the Chinese shipbuilding industry in relation to its main rivals, which are primarily the shipyards of South Korea and Japan. The paper analyzes the competitive advantages of the Chinnese shipbuilding sector according to the diamond model of M. Porter. It and takes into account the research and evaluation of this problem by other authors. The paper includes identification and analysis of: demand factors (emphasizing the special role of domestic demand for ships), competitive advantages related to the expanded technical potential of Chinese shipyards, human resources and low labour costs, problems related to the shipyard’s productivity level and the development of supporting and related sectors. The paper also describes China’s particularly active economic policy towards the maritime sector, manifesting in various forms of state aid to the shipyards.
Author Jerzy Bieliński (FM / DBE / BEU)
Jerzy Bieliński,,
- Business Economics Unit
, Tomasz Bieliński (FE / IIB)
Tomasz Bieliński,,
- Institute of International Business
Other language title versionsCompetitive advantages of the Chinese shipbuilding industry
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages5-22
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishstocznie, budowa statków, konkurencyjność, gospodarka morska, przemysł okrętowy, Chiny
Keywords in Englishshipyard, maritime industry, competitiveness in shipbuilding, maritime equipment, Chinese subsidies, Chinese industry
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena przewag konkurencyjnych chińskiego przemysłu okrętowego w stosunku do jego podstawowych rywali, którymi są przede wszystkim stocznie Korei Południowej i Japonii. W artykule dokonano analizy przewag konkurencyjnych sektora okrętowego Chin według tzw. diamentu konkurencyjności międzynarodowej M. Portera z uwzględnieniem badań i ocen tego problemu przez innych autorów. Dokonano identyfikacji i analizy czynników popytowych rynku okrętowego, podkreślając szczególną rolę krajowego popytu na statki. Określone zostały przewagi konkurencyjne związane rozbudowanym potencjałem technicznym stoczni chińskich, zasobami ludzkimi i niskimi kosztami pracy. Przedstawione zostały problemy poziomu produktywności stoczni i rozwoju sektorów wspomagających i pokrewnych jako czynników konkurencyjności stoczni chińskich. W artykule wskazano na szczególnie aktywną politykę gospodarczą Chin wobec sektora okrętowego, przejawiającą się różnymi formami pomocy państwa dla stoczni.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?